HURTOWNIA
SALON TECHNICZNY
Fundusze Unijne

MERKURION Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja źródła ciepła i energii elektrycznej Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec z wykorzystaniem pomp ciepła i fotowoltaiki”

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej w budynkach hotelowych Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec w Smereku. Dzięki realizacji projektu: - zmniejszy się roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego i energii elektrycznej - zmniejszy się emisja szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery - redukcja o 93,76 Mg CO2/rok.

Planowane efekty projektu to: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 35,15 MWhe/rok Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 339,10 MWht/rok Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – 93,76 ton ekwiwalentu CO2


Wartość projektu wynosi: 1.287.760,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 660.374,00 PLN

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19”


Implementacja zaawansowanego systemu typu B2B w firmie "Merkurion" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami